Xem sản phẩm
Chất làm dẻo polyester PL-500E

Chất làm dẻo polyester thân thiện với môi trường của Công nghệ Yunlian được hình thành bằng cách polycondensation axit polymeric và rượu polymer.  Nó có một chuỗi carbon dài và khả năng dẻo hóa mạnh mẽ. Các sản phẩm dòng chất hóa dẻo polyester có đặc tính không độc hại, không tan trong nước, chịu dầu, ổn định chịu nhiệt tốt, cách điện tốt và khả năng tương thích tốt.