Xem sản phẩm
Chất bôi trơn ester EL-551

Sản phẩm này sử dụng rượu có độ bôi trơn và axit tuyệt vời cho phản ứng este hóa, và kiểm soát quá trình phản ứng este hóa theo đặc tính của nguyên liệu thô, để nó có thể tạo ra hai loại polyme phân cực mạnh với chuỗi carbon dài.