Phụ kiện đường ống

Hoạt động như một chất phân tán, chất bôi trơn và chất làm sáng trong quá trình xử lý các phụ kiện đường ống, cải thiện quá trình hóa dẻo, độ dẻo dai và độ mịn bề mặt.

Dây và cáp

Được sử dụng làm chất bôi trơn trong vật liệu cách điện cáp, tăng cường khuếch tán chất độn, tăng tốc độ đùn và tạo điều kiện tháo dỡ.

Gia công PVC

 Hoạt động như một chất phân tán, chất bôi trơn và chất làm trắng trong quá trình xử lý hồ sơ PVC, cải thiện độ dẻo, độ dẻo dai và độ mịn bề mặt.

Phim

Được sử dụng làm chất bôi trơn cho các tấm trong suốt mà không ảnh hưởng đến độ trong suốt của các sản phẩm trong suốt.

Hạt tổng hợp

Được sử dụng như một chất phân tán trong màu tập trung và làm đầy masterbatches, nâng cao hiệu quả xử lý và cải thiện độ mịn và độ bóng của thành phẩm.